Naposledy aktualizováno: 04.05.2022 18:02:46
Na úvodní stranu

Místní knihovna Dambořice

Velikonoční
1) Když se někdo na Škaredou středu mračí:
2) Abychom byli zdraví po celý rok, jíme na Zelený čtvrtek:
3) Na Velký pátek se otvírá země a odhaluje:
4) Na Bílou sobotu se před kostelem:
5) Na Boží hod velikonoční končí:
6) Na Velikonoční pondělí říkají chlapci koledu: Hody, hody, doprovody...:
7) Kohoutek kokrhá, slepička kdáče, do komůrky paňmáma....: