Naposledy aktualizováno: 04.05.2022 18:02:46
Na úvodní stranu

Místní knihovna Dambořice

Ostatky
1) Jak se jmenuje den, kterým začíná příprava na masopust?
2) Masopust je období od Tří králů do ...?
3) Které tradiční masky se objevují v masopustním průvodu?
4) Který je poslední den masopustu?
5) Co je tradiční sladký maspustní pokrm?
6) Co je zapsáno v seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO?
7) Od čeho je odvozeno slovo karneval?
8) Jakou tradicí jsou Ostatky zakončeny?
9) Na jak dlouho končí taneční a hudební veselí?
10) V čem chodí lidé na maškarní bály?